Alef.Dalet.Non

א.ד.נ

  • ניהול פרויקטים
  • התמחות ביעוץ פרויקט לרבות בדיקת היתכנות.
  • טיפול בפרויקטים במגזר המוניציפלי.
  • פיתוח לוגיסטי במתחמים רבי מערכות.
  • בינוי תומך תפעול.
  • כתיבת מכרזי ריהוט / הקמת מערכות תומכות, אינטגרציה בפרויקטים מורכבים.
  • ייעוץ אסטרטגי לחברות.