שילוב תפיסת בינוי תומך תפעול במסגרת הפרויקט הינו נדבך משמעותי ביותר בפרויקט הקמה, נדרשת ראיה תכנונית בהיבטי האחזקה והתפעול של הפרויקט, משלב הפרוגרמה והתכנון המפורט. ראיה ארוכת טווח בהיבטי האחזקה והתפעול של הפרויקט תקצר לוחות זמנים, תוזיל עלויות אחזקה בטווח הקצר והארוך של הפרויקט. צוות מומחי תוכן של החברה בוחרים את המערכות האלקטרומכנית הטובות ביותר לפרויקט וכן את השימוש בטכנולוגית אחזקה קלה ואיכותיות מחד ומונעת הוצאות מיותרות מאידך. חברתנו  מבצעת ליווי ובקרה במהלך כלל הפרויקט משלב התכנון, הקמה, הטמעה והפעלה מלאה. פרויקטים נבחרים אשר הוטמעה בה התפיסה שהתפעול הינו חלק מרכזי בתכנון הבינוי -קריית הדרכה של צה”ל בנגב(עיר הבהדי”ם), קריית התקשוב של צה”ל בנגב, המכללה הלאומית לשוטרים.