הוצאת היתר בנייה הוא אישור חוקי הניתן מטעם הועדה המקומית לתכנון ולבניה, עבור ביצוע פרויקט, ההיתר יינתן רק לאחר אישור הועדה המקומית או רשות רישוי. בהיתר הבניה באים לידי ביטוי זכויות הבניה כפי שנקבעו בתוכניות בנין עיר (תב”ע) שחלות על המקום. קבלת היתר בנייה הוא הליך ארוך ומתיש שמחייב היכרות עם נהלים מורכבים והתמודדות מול מערכת בירוקרטית, חוסר ההיכרות של התהליכים והחוקים, עלול להוביל לבזבוז זמן והוצאת סכומים ניכרים. חברתנו מייעצת, מתכננת ומטפלת בתהליך הוצאת היתר בניה מול רשויות וגורמי התכנון השונים החל משלב הראשוני ועד קבלת היתר בפועל. צוות המומחים של משרדנו מתמחה בתהליך הגשת בקשה להיתר בניה וזירוז היתרי המוצעים למבחר בעלי מקצוע הכולל: אדריכלים ומהנדסים בעלי ניסיון עם תודעת שירות גבוהה תוך שקיפות, דיסקרטיות לקיצור לוחות הזמנים. במסגרת הטיפול בהיתר, אנו עומדים מול גורמי הרישוי החיצוניים תוך הכרות מערכות הרישוי ובעלי התפקידים לטיפול מהיר בקבלת ההיתר. להלן הגופים אשר אנו מקדים להם היתרים: החברה לשרותי איכות הסביבה בע”מ, חברת אלביט, החברה לניהול המערכת בע”ת, מערכת הביטחון, קבלנים פרטיים. בסיום התהליך מקבל הלקוח תיק מרוכז אשר מפורטים בו כלל המסמכים אשר מרכיבים את ההיתר וכן טבלה המרכזת את התיאומים הנדרשים לביצוע על מנת לממש את ההיתר