לקבוצת אדירים ניסיון רב בכתיבת פרוגרמות אשר מביאות לחסכון בתקציב ועלויות הפרויקט. פרוגרמה הינה תכנון מילולי המביע ומייצג דרישות לקוח. הפרוגרמה מהווה ספר הנחיות שנוצר עבור הלקוח ומהווה טרום תכנון. קבוצת אדירים משקיעה מאמצים רבים בשלב הפרוגרמה וזאת על מנת לחסוך בעלויות התכנון. הפרוגרמה הינו כלי חשוב לניהול הפרויקט ליועצים ולמנהל הפרויקט . הקבוצה משקיעה מאמצים רבים בהכנת הפרוגרמה המשמשת בסיס לתכנון אדריכלי ומערכתי מורכב ולכן שימת הדגש הינה על איכות עומק בהירות ותמציתיות.כמו מצב ת.ב.ע , הצהרת כוונות מטרות, פונקציות ראשיות ומשניות לרבות שטחים נטו, זיקות בין הפונקציות , דרישות מהיועצים והקבלנים, דגשים מיוחדים. פרוגרמה מקצועית תאפשר בניה הדרגתית ותתמקד בהתפתחות עתידית. הפרוגרמה תכלול: כתיבת דפי חדר מפורטים אשר מביאים לידי ביטוי את צרכי הלקוח תוך ירידה לפרטים וכוללת את כלל הצרכים כולל ריהוט יעודי, מערכות ועוד.