architek-image
שירות ניהול ופיקוח פרויקטים בתחום הבניה, הינו תפקיד מקצועי וחשוב אשר כרוך בהשקעה רבה של זמן ,ידע הנדסי, סבלנות ויכולת ניהולית. בחירת חברה לניהול פרויקט היא קריטית להצלחת הפרויקט דבר המתבטא בחסכון של כסף זמן ואיכות ביצוע העבודה. קבוצת אדירים מחזיקה: אדריכלים, מהנדסים ומנהלי פרויקטים מהמובילים בתחום. שירותי החברה כוללים מעורבות מלאה בכל פרטיי ושלבי הפרויקט, ליווי על בסיס יומי ויישום כל פרטי הפרויקט בסטנדרטים גבוהים מאוד. חברתנו מספקת מעטפת שירותים רחבה ומקיפה, בין היתר מסמך ניתוח סיכונים, הרכבת לוחות זמנים, ניתוח משך ביצוע הפרויקט, תכנון וניהול צמוד – משלב המכרז ועד להשלמת הפרויקט לשביעות רצונו של הלקוח. חשוב לנהל כל פרויקט בנייה במקצועיות ועל פי תכנון קפדני, תוך ליווי מקצועי לאורך כל שלבי הפרויקט, מתחילתו ועד סופו על מנת למזער סיכונים. השירות כולל ליווי הצוותים וקבלני המשנה בשטח, בנוסף פיקוח קפדני על פי סטנדרטים גבוהים ומחמירים.