architek-image
ניהול ותיאום תכנון

תיאום תכנון של פרויקט בנייה, עשוי להוות משימה מורכבת, כיוון שבפרויקטים בבנייה קיים שילוב של מערכות שונות שנדרש להתאימן זו לזו על מנת לבצע את הפרויקט בצורה הטובה ביותר. במסגרת תיאום תכנון של הפרויקט אנו דואגים בעת כל שלבי הפרויקט לתיאום בין הגורמים השונים. החל מהשלבים הראשוניים של אפיון הפרויקט וקבלת אישורים מן הגורמים המתאימים […]

ניהול פרויקט B.O.T / P.F.I / P.P.P

בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחות משמעותית בהוצאה לפועל של פרויקטים רבים בישראל באמצעות מודל ה- PPP (Public Private Partnership), הן ברמה הלאומית והן ברמה המוניציפאלית. שיטת ביצוע פרויקטים הכוללת הסכמים ארוכי טווח לשיתוף פעולה בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי לצורך אספקת תשתית/ מוצר/ שרות ציבורי באמצעות המגזר הפרטי, תוך מיצוי יתרונם היחסי של השותפים על […]

כתיבת פרוגרמה

לקבוצת אדירים ניסיון רב בכתיבת פרוגרמות אשר מביאות לחסכון בתקציב ועלויות הפרויקט. פרוגרמה הינה תכנון מילולי המביע ומייצג דרישות לקוח. הפרוגרמה מהווה ספר הנחיות שנוצר עבור הלקוח ומהווה טרום תכנון. קבוצת אדירים משקיעה מאמצים רבים בשלב הפרוגרמה וזאת על מנת לחסוך בעלויות התכנון. הפרוגרמה הינו כלי חשוב לניהול הפרויקט ליועצים ולמנהל הפרויקט . הקבוצה משקיעה […]

הוצאת היתרי בנייה וחפירה

הוצאת היתר בנייה הוא אישור חוקי הניתן מטעם הועדה המקומית לתכנון ולבניה, עבור ביצוע פרויקט, ההיתר יינתן רק לאחר אישור הועדה המקומית או רשות רישוי. בהיתר הבניה באים לידי ביטוי זכויות הבניה כפי שנקבעו בתוכניות בנין עיר (תב”ע) שחלות על המקום. קבלת היתר בנייה הוא הליך ארוך ומתיש שמחייב היכרות עם נהלים מורכבים והתמודדות מול […]

בינוי תומך תפעול

שילוב תפיסת בינוי תומך תפעול במסגרת הפרויקט הינו נדבך משמעותי ביותר בפרויקט הקמה, נדרשת ראיה תכנונית בהיבטי האחזקה והתפעול של הפרויקט, משלב הפרוגרמה והתכנון המפורט. ראיה ארוכת טווח בהיבטי האחזקה והתפעול של הפרויקט תקצר לוחות זמנים, תוזיל עלויות אחזקה בטווח הקצר והארוך של הפרויקט. צוות מומחי תוכן של החברה בוחרים את המערכות האלקטרומכנית הטובות ביותר […]

ניהול לוגיסטי

ניהול הלוגיסטיקה הוא אחד מהתחומים החשובים ביותר בהתנהלות השוטפת של כל חברה/עסק לחברתנו הידע והניסיון בכתיבת מענה לוגיסטי, אחזקתי ותפעולי במגוון פרויקטים. המענה הלוגיסטי כולל: כתיבת מענה לכלל מרכיבי הלוגיסטיקה של החברה: שינוע, הסעדה, ציוד משרדי, תברואה, איכות הסביבה, רכש וכו’. פיקוח ובקרה לוגיסטית משלב התכנון ועד שלב ההקמה והאכלוס. לחברה ניסיון בניהול פרויקטים לוגיסטיים […]

architek-image
ניהול סיכונים

כל פרויקט טומן בחובו אי ודאות וסיכונים בכל תחום. הסיכון למעשה נובע מההסתברות כי במהלך הפרויקט ייתכן ויקרה סוג של אירוע אשר יגרום לנזק כלשהו במטרות הפרויקט. הנזקים יכולים להתבטא במספר אספקטים במצטבר או בכל תחום בנפרד: חריגה בתקציב. שינוי בלוחות זמנים. אי עמידה בסיכומים ובביצוע המערכת המובטחת. קבוצת אדירים מיישמת שיטה לזיהוי סיכונים בפרויקטים: […]

בדיקת כדאיות כלכלית

קבוצת אדירים מספקת עבור לקוחותיה שירותי בדיקה כלכלית כחלק ממגוון שירותיי ייעוץ כלכלי ופיננסי לפרויקט הנדרש. כחלק מבדיקת הכדאיות מספקת הקבוצה ללקוחותיה חוות דעת מנומקת בה מבוצעת בדיקה מקיפה של הכדאיות הכלכלית לפרויקט, תוך שימת לב למגוון ענפים משלימים וחופפים. בין היתר נבחנת בחוות הדעת כדאיות הפרויקט ויכולתו התזרימית לגייס מקורות כספיים להשקעה או לפירעון […]