Services

servicebox

ניהול ופיקוח פרויקטים

שירות ניהול ופיקוח פרויקטים בתחום הבניה, הינו תפקיד מקצועי וחשוב אשר כרוך…

servicebox

ניהול ותיאום תכנון

תיאום תכנון של פרויקט בנייה, עשוי להוות משימה מורכבת כיוון שבפרויקטים בבנייה קיים…

servicebox

פרויקט B.O.T / P.F.I / P.P.P.

בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחות משמעותית בהוצאה לפועל של פרויקטים..

servicebox

כתיבת פרוגרמה

לקבוצת אדירים ניסיון רב בכתיבת פרוגרמות אשר מביאות לחסכון בתקציב ועלויות הפרויקט…

servicebox

בינוי תומך תפעול

בינוי תומך תפעול הינו נדבך משמעותי ביותר בפרויקט הקמה, נדרשת ראיה תכנונית…

servicebox

בדיקת כדאיות כלכלית

קבוצת אדירים מספקת עבור לקוחותיה שירותיי בדיקה כלכלית כחלק ממגוון…

servicebox

ניהול סיכונים

לקבוצת אדירים ניסיון רב בכתיבת פרוגרמות אשר מביאות לחסכון בתקציב ועלויות הפרויקט…

servicebox

אחזקת מבנים ולוגיסטיקה

ניהול הלוגיסטיקה הוא אחד מהתחומים החשובים ביותר בהתנהלות השוטפת של כל…

servicebox

הוצאת היתרים

הוצאת היתר הוא אישור חוקי הניתן מטעם הועדה המקומית לתכנון ולבניה..