פרטי הפרויקט

  • שם הפרויקט
    הקמת מבנה אקדמי לפיקוד הערוף
  • שם הלקוח
    משרד הביטחון

אודות הפרויקט

OUR Work

הפרויקטים שלנו